FINANCE OLAJŠA SPREMLJANJE IN PODPORA, - FARESektor kot inovativnokot da kmetijsko-živilskega sektorja zahteva ustrezno podporo za politike na področju raziskav in razvoja.