Podpora: količino in razpored izračunKako izračunati višino preživnine za otroka uporaba lestvici in mrežo ministrstva za Pravosodje