Upravljanje sporov pri svoji zavarovalnici, šola — Ooreka

Kako ravnati v sporu z zavarovalnico, imetnika zavarovalne pogodbe šoli vašega otroka ali otrok